MAP Social Sciences (MAPSS) / Volume 1 / Issue 1

PREGLEDNI RAD

Pojedinac i država u 21. stoljeću: Kriza identiteta kao pokretač napretka u globaliziranom svijetu

by Adem Olovčić 1 ORCID ID for Adem Olovčić Vaso Mijanović 2

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

ABSTRACT

Cilj ovoga rada je da rasvijetli odnos pojedinca i države u okolnostima globaliziranog svijeta, u kome se kao bitnim pojavljuje pitanje krize identiteta i njenog utjecaja na ukupne društvene promjene. Polazeći od dominantnih teorijskih paradigmi politologije: teorija političkog realizma i liberalizma, rad tematizira navedeni odnos, čime se dotiče vrlo značajnih koncepcija društvenog ugovora i ljudskih prava. U zbilji utemeljenoj na realističkoj paradigmi, gdje su nacija – država i identitet jedno, iskorak iz društveno etablirane matrice, nepoželjan je. U tom se smislu, globalizacija kao proces sve veće povezanosti između nacija pojavljuje kao mogućnost navedenog iskoraka, odnosno, kao pokretačka snaga ka promjenama, koje, u rastućoj međuovisnosti svijeta otvaraju niz mogućnosti i bitne su za opstanak u 21. stoljeću, kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou.

Keywords: globalizacija, identitet, pojedinac, država, politički realizam, liberalizam

HOW TO CITE THIS ARTICLE
Olovčić A., Mijanović V. (2021). Pojedinac i država u 21. stoljeću: Kriza identiteta kao pokretač napretka u globaliziranom svijetu, MAP Social Sciences, 1(1), 48-57. doi: https://doi.org/10.53880/2744-2454.2021.1.1.48

MAP Social Sciences

Volume 1 / Issue 1

ISSN: 2744-2454/ © The Authors.
Published by MAP - Multidisciplinary Academic Publishing.

Article Submitted: 05 August 2021
Article Accepted: 18 August 2021
Article Published: 03 September 2021


Correspondence concerning this article should be addressed to the author(s).

DOI: https://doi.org/10.53880/2744-2454.2021.1.1.48

Full Article Download (PDF)


© The Author(s). Open Access Article
Creative Commons CC BY: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

Explore Articles

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Forms of Knowledge Transfer in IT Project Management

Rita Stampfl 1 ORCID ID for Rita Stampfl , Julian Fischer 2 ORCID ID for Julian Fischer , Silke Palkovits-Rauter 3 ORCID ID for Silke Palkovits-Rauter

1 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria
2 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria
3 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria

Published on 19 September 2023
in MAP Social Sciences: Volume 4

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Local Political Parties in Austria during the COVID-19 Era: A Comparative Case Analysis

Robert F. J. Pinzolits 1 ORCID ID for Robert F. J. Pinzolits

1 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria

Published on 06 September 2023
in MAP Education and Humanities: Volume 4

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Gender differences in attitudes toward ethics in digital business. Evidence from Croatia

Ivana Benjak 1 ORCID ID for Ivana Benjak , Doroteja Mandarić 2 ORCID ID for Doroteja Mandarić , Anica Hunjet 3 ORCID ID for Anica Hunjet

1 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria
2 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria
3 University North, Varaždin, Croatia

Published on 05 September 2023
in MAP Social Sciences: Volume 4

REVIEW PAPER

The incorporation of fintechs into the banking sector: The fintech N26 as a case study

Bojana Vukovljak 1 ORCID ID for Bojana Vukovljak

1 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria

Published on 25 July 2023
in MAP Social Sciences: Volume 4

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Gambling Addiction, Gambling Intention and Financial Wellbeing in Bosnia and Herzegovina

Ivan Sučić 1 , Ensar Mekić 2 ORCID ID for Ensar Mekić Malcolm Duerod 3

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
3 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 09 July 2023
in MAP Social Sciences: Volume 4

REVIEW PAPER

Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje u hotelijerstvu

Željko Kukurin 1 ORCID ID for Željko Kukurin

1 Juraj Dobrila University, Pula, Croatia

Published on 03 July 2023
in MAP Social Sciences: Volume 4

REVIEW PAPER

The Influence of Nationalism and Realism on Shaping of the Political Thought in Russia with Special Emphasis on the Putin Era

Selma Delalić 1 ORCID ID for Selma Delalić , Ermin Omeragić 2 ORCID ID for Ermin Omeragić

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 16 June 2023
in MAP Social Sciences: Volume 3 / Issue 1

REVIEW PAPER

Governance Implications of Applying Internal Auditing Standards to Blockchain-based Decentralized Autonomous Organizations (DAOs)

Miloš Lončarević 1 ORCID ID for Miloš Lončarević Goran Kozina 2

1 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria
2 University North, Varazdin, Croatia

Published on 31 May 2023
in MAP Social Sciences: Volume 3 / Issue 1

REVIEW PAPER

The connotation of digitalization for a company‘s risk management

Nina Peter 1 ORCID ID for Nina Peter

1 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria

Published on 05 May 2023
in MAP Social Sciences: Volume 3 / Issue 1

REVIEW PAPER

The impact of the Belt and Road Initiative on Kazakhstan

Christopher Schagerl 1 ORCID ID for Christopher Schagerl , Lana Soldo 2 ORCID ID for Lana Soldo

1 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria
2 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria

Published on 16 April 2023
in MAP Social Sciences: Volume 3 / Issue 1