MAP Social Sciences (MASS) / Volume 1/Issue 1

PREGLEDNI RAD

Pojedinac i država u 21. stoljeću: Kriza identiteta kao pokretač napretka u globaliziranom svijetu

by Adem Olovčić 1 ORCID ID for Adem Olovčić Vaso Mijanović 2

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

ABSTRACT

Cilj ovoga rada je da rasvijetli odnos pojedinca i države u okolnostima globaliziranog svijeta, u kome se kao bitnim pojavljuje pitanje krize identiteta i njenog utjecaja na ukupne društvene promjene. Polazeći od dominantnih teorijskih paradigmi politologije: teorija političkog realizma i liberalizma, rad tematizira navedeni odnos, čime se dotiče vrlo značajnih koncepcija društvenog ugovora i ljudskih prava. U zbilji utemeljenoj na realističkoj paradigmi, gdje su nacija – država i identitet jedno, iskorak iz društveno etablirane matrice, nepoželjan je. U tom se smislu, globalizacija kao proces sve veće povezanosti između nacija pojavljuje kao mogućnost navedenog iskoraka, odnosno, kao pokretačka snaga ka promjenama, koje, u rastućoj međuovisnosti svijeta otvaraju niz mogućnosti i bitne su za opstanak u 21. stoljeću, kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou.

Keywords: globalizacija, identitet, pojedinac, država, politički realizam, liberalizam

HOW TO CITE THIS ARTICLE
Olovčić A., Mijanović V. (2021). Pojedinac i država u 21. stoljeću: Kriza identiteta kao pokretač napretka u globaliziranom svijetu, MAP Social Sciences, 1(1), 48-57. doi: https://doi.org/10.53880/2744-2454.2021.1.1.48

MAP Social Sciences

Volume 1 / Issue 1

ISSN: 2744-2454/ © 2021 The Authors.
Published by MAP - Multidisciplinary Academic Publishing.

Article Submitted: 05 August 2021
Article Accepted: 18 August 2021
Article Published: 03 September 2021


Correspondence concerning this article should be addressed to the author(s).

DOI: https://doi.org/10.53880/2744-2454.2021.1.1.48

Full Article Download (PDF)


© The Author(s). 2021 Open Access Article
Creative Commons CC BY: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

Explore Articles

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Electoral Preferences of Youth Voters in Bosnia and Herzegovina

Sara Arslanagić 1 ORCID ID for Sara Arslanagić , Marina Mitrović 2 ORCID ID for Marina Mitrović

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 22 March 2022
in MAP Social Sciences: Volume 2 / Issue 1

REVIEW PAPER

Adapting Data Collection Tools for Qualitative Research in Times of COVID-19 Pandemic

Neha Jain 1 ORCID ID for Neha Jain , Katarina Brockova 2 ORCID ID for Katarina Brockova

1 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria
2 University of Economics, Bratislava, Slovakia

Published on 11 February 2022
in MAP Social Sciences: Volume 2 / Issue 1

REVIEW PAPER

Teacher and Student Experiences in Online Classes During COVID-19 Pandemic in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Croatia

Amila Dautbašić 1 ORCID ID for Amila Dautbašić , Senad Bećirović 2 ORCID ID for Senad Bećirović

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 21 January 2022
in MAP Social Sciences: Volume 2 / Issue 1

ORIGINAL RESEARCH PAPER

The Effects of Age Factor on Learning English: A Case Study of Learning English in an Online Chinese School

Ana Kusić 1 ORCID ID for Ana Kusić

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 21 January 2022
in MAP Social Sciences: Volume 2 / Issue 1

PREGLEDNI RAD

Pojedinac i država u 21. stoljeću: Kriza identiteta kao pokretač napretka u globaliziranom svijetu

Adem Olovčić 1 ORCID ID for Adem Olovčić Vaso Mijanović 2

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 03 September 2021
in MAP Social Sciences: Volume 1 / Issue 1

ORIGINAL RESEARCH PAPER

To Speak or not to Speak? Theoretical Framework of Willingness to Communicate

Emina Kahrimanović 1 ORCID ID for Emina Kahrimanović

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 03 September 2021
in MAP Social Sciences: Volume 1 / Issue 1

ORIGINAL RESEARCH PAPER

The Role of Reading in English Language Classrooms

Aldiana Laličić 1 , Vildana Dubravac 2 ORCID ID for Vildana Dubravac

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 03 September 2021
in MAP Social Sciences: Volume 1 / Issue 1

REVIEW PAPER

Twice-Exceptional, Half-Noticed: The Recognition Issues of Gifted Students with Learning Disabilities

Uma Hamzić 1 ORCID ID for Uma Hamzić , Senad Bećirović 2 ORCID ID for Senad Bećirović

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 03 September 2021
in MAP Social Sciences: Volume 1 / Issue 1

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Teaching Lexical Chunks in the Online English Language Classroom through Learning Management Systems

Marie Deissl-O’Meara 1 ORCID ID for Marie Deissl-O’Meara , Isabella Tinkel 2 ORCID ID for Isabella Tinkel

1 University of Applied Sciences, Eisenstadt, Austria
2 University of Applied Sciences, Eisenstadt, Austria

Published on 03 September 2021
in MAP Social Sciences: Volume 1 / Issue 1