MAP Social Sciences (MASS) / Volume 1/Issue 1

REVIEW PAPER

Značaj odnosa s javnošću u kontekstu boljeg poslovanja i imidža kompanije

by Seid Masnica 1 ORCID ID for Seid Masnica

1 Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar, Bosnia and Herzegovina

ABSTRACT

Uvažavajući činjenicu da su odnosi s javnošću danas neizostavan dio menadžmenta, pogotovu ako se uzme u obzir da su savremene kompanije i organizacije usmjerene na globalna tržišta, time su i Odnosi s javnošću najzaslužnije za promociju, kreiranje strategija komunikacije, te pozicioniranje kompanije ili organizacije na tržištu konkurencije. Neoizostavan segment poslovanja čini i profesionalno postavljen sistem interne i eksterne komunikacije, čime se uporedo sistemski radi na korporativnom imidžu. Poznato je da je imidž kompanije dugotrajan proces, te time menadžmeti sa svojim odjelima za odnose s javnošću kreiraju strategije i akcione planove kompanija na vrijeme i rukovode se postavljenim planovima i zadacima. S tim u vezi menadžementi kompanija u posljednje vrijeme počinju aktivno primjenjivati model da je samo zadovoljan radnik dobar i produktivan radnik. Radnik u kompaniji je najvažniji resurs kompanije, te s tim u vezi menadžmenti ulažu sredstva na edukaciju i osposobljavanje svojih kadrova, te na taj način indirektno rade na imidžu kompanije, i s druge strane konkurenciji postavljaju nove zadatke. Odnosi s javnošću u tom segmentu imaju veliki utjecaj, jer kroz strategije komunikacije kod menadžmenta lobiraju sredstva i nastoje do kraja kroz akcione planove uspostaviti sisteme koji do danas nisu u potpunosti primjenjivani u poslovanju.

Keywords: odnosi s javnošću, interna i eksterna komunikacija, kompanija, krizno komuniciranje, imidž, javnost

HOW TO CITE THIS ARTICLE
Masnica S. (2022). Značaj odnosa s javnošću u kontekstu boljeg poslovanja i imidža kompanije, MAP Social Sciences, 2(2), 1-7. doi: https://doi.org/10.53880/2744-2454.2022.2.2.1

MAP Social Sciences

Volume 1 / Issue 1

ISSN: 2744-2454/ © 2021 The Authors.
Published by MAP - Multidisciplinary Academic Publishing.

Article Submitted: 15 June 2022
Article Accepted: 29 June 2022
Article Published: 30 June 2022


Correspondence concerning this article should be addressed to the author(s).

DOI: https://doi.org/10.53880/2744-2454.2022.2.2.1

Full Article Download (PDF)


© The Author(s). 2021 Open Access Article
Creative Commons CC BY: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

Explore Articles

REVIEW PAPER

Paradox of Real Interest Rate as Macroeconomic Equilibrating Price When Savings are Equated to ‘New’ Money

Adisa Omerbegovic Arapovic 1 ORCID ID for Adisa Omerbegovic Arapovic

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 30 June 2022
in MAP Social Sciences: Volume 2 / Issue 2

REVIEW PAPER

Značaj odnosa s javnošću u kontekstu boljeg poslovanja i imidža kompanije

Seid Masnica 1 ORCID ID for Seid Masnica

1 Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar, Bosnia and Herzegovina

Published on 30 June 2022
in MAP Social Sciences: Volume 2 / Issue 2

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Electoral Preferences of Youth Voters in Bosnia and Herzegovina

Sara Arslanagić 1 ORCID ID for Sara Arslanagić , Marina Mitrović 2 ORCID ID for Marina Mitrović

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 22 March 2022
in MAP Social Sciences: Volume 2 / Issue 1

REVIEW PAPER

Adapting Data Collection Tools for Qualitative Research in Times of COVID-19 Pandemic

Neha Jain 1 ORCID ID for Neha Jain , Katarina Brockova 2 ORCID ID for Katarina Brockova

1 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria
2 University of Economics, Bratislava, Slovakia

Published on 11 February 2022
in MAP Social Sciences: Volume 2 / Issue 1

REVIEW PAPER

Teacher and Student Experiences in Online Classes During COVID-19 Pandemic in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Croatia

Amila Dautbašić 1 ORCID ID for Amila Dautbašić , Senad Bećirović 2 ORCID ID for Senad Bećirović

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 21 January 2022
in MAP Social Sciences: Volume 2 / Issue 1

ORIGINAL RESEARCH PAPER

The Effects of Age Factor on Learning English: A Case Study of Learning English in an Online Chinese School

Ana Kusić 1 ORCID ID for Ana Kusić

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 21 January 2022
in MAP Social Sciences: Volume 2 / Issue 1

PREGLEDNI RAD

Pojedinac i država u 21. stoljeću: Kriza identiteta kao pokretač napretka u globaliziranom svijetu

Adem Olovčić 1 ORCID ID for Adem Olovčić Vaso Mijanović 2

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 03 September 2021
in MAP Social Sciences: Volume 1 / Issue 1

ORIGINAL RESEARCH PAPER

To Speak or not to Speak? Theoretical Framework of Willingness to Communicate

Emina Kahrimanović 1 ORCID ID for Emina Kahrimanović

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 03 September 2021
in MAP Social Sciences: Volume 1 / Issue 1

ORIGINAL RESEARCH PAPER

The Role of Reading in English Language Classrooms

Aldiana Laličić 1 , Vildana Dubravac 2 ORCID ID for Vildana Dubravac

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 03 September 2021
in MAP Social Sciences: Volume 1 / Issue 1

REVIEW PAPER

Twice-Exceptional, Half-Noticed: The Recognition Issues of Gifted Students with Learning Disabilities

Uma Hamzić 1 ORCID ID for Uma Hamzić , Senad Bećirović 2 ORCID ID for Senad Bećirović

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 03 September 2021
in MAP Social Sciences: Volume 1 / Issue 1