MAP Social Sciences (MAPSS) / Volume 4

REVIEW PAPER

Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje u hotelijerstvu

by Željko Kukurin 1 ORCID ID for Željko Kukurin

1 Juraj Dobrila University, Pula, Croatia

ABSTRACT

Turizam je multidimenzionalni, složeni fenomen sa snažnim utjecajem na društvo. Također, turizam povezuje niz različitih dionika na određenom području, pa samim time tema društveno odgovornog poslovanja u turizmu postaje kompleksnija. Hotelijerska poduzeća tu imaju veliku odgovornost jer su u pravilu glavni kreatori razvoja turističkog proizvoda, značajan poslodavac te partner lokalnim poduzećima i obrtnicima, zbog čega svojim poslovanjem mogu značajno utjecati na to hoće li se i na koji način u nekoj destinaciji strateški promišljati, planirati i implementirati načela održivog turizma, odnosno hoće li turistička destinacija njegovati održivi turizam. Briga o okolišu, prostoru, zaposlenicima, resursima, lokalnim zajednicama i općenito društvu postaju više nego ikada važni čimbenici poslovanja hotelijerskih poduzeća. Žele li dugoročno biti uspješnima, hotelijerska poduzeća moraju uključiti elemente društveno odgovornog poslovanja u strateško i operativno poslovanje. To je važno za ekonomski uspjeh, ali i za procjenu isplativosti budućih ulaganja u hotele i ljetovališta (i greenfield i brownfield investicije). U pravilu se radi o dugoročnim ulaganjima u turističku imovinu na određenom prostoru, pa je izuzetno važno da se investicijama upravlja na društveno odgovoran način kako bi se sačuvala atraktivnost turističke destinacije i unaprijedio život lokalnog stanovništva. Također, prilikom ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju hotela i ljetovališta morase voditi načelima održivog razvoja i brinuti o korištenju prostora, izgledu objekta, implementaciji sustava za efikasno upravljanje energijom, vodom i otpadom, te općenito voditi računa o trendovima održivog razvoja u turizmu. U tom smislu, važno je razumjeti koristi i isplativost društvenoodgovornog poslovanja u hotelijerstvu, kao i važnost uključenja čimbenika održivosti u ulaganja u hotelijerstvo.

Keywords: društveno odgovorno poslovanje, hotelijerstvo, održivi razvoj, isplativost ulaganja

HOW TO CITE THIS ARTICLE
Kukurin Ž. (2023). Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje u hotelijerstvu, MAP Social Sciences, 4, 1-7. doi: https://doi.org/10.53880/2744-2454.2023.4.1

MAP Social Sciences

Volume 4

ISSN: 2744-2454/ © The Authors.
Published by MAP - Multidisciplinary Academic Publishing.

Article Submitted: 10 June 2023
Article Accepted: 30 June 2023
Article Published: 03 July 2023


Correspondence concerning this article should be addressed to the author(s).

DOI: https://doi.org/10.53880/2744-2454.2023.4.1

Full Article Download (PDF)


© The Author(s). Open Access Article
Creative Commons CC BY: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

It appears you don't have a PDF plugin for this browser.

Explore Articles

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Is a Phd an Entrance Ticket for an Executive Board Position?

Lukas Rendl 1 ORCID ID for Lukas Rendl , Robert Michael Just 2 ORCID ID for Robert Michael Just

1 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria
2 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria

Published on 27 February 2024
in MAP Social Sciences: Volume 4

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Bosnia and Herzegovina in the European Union Integration Process: Systemic Limitations to Progress in the Rule of Law

Anesa Čakal 1 ORCID ID for Anesa Čakal , Lejla Ramić Mesihović 2 ORCID ID for Lejla Ramić Mesihović

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 12 February 2024
in MAP Social Sciences: Volume 4

ORIGINAL RESEARCH PAPER

European Union Enlargement Policy With Special Reference to Bosnia And Herzegovina – Preferences And Downsides

Selma Delalić 1 ORCID ID for Selma Delalić , Dževad Delalić 2 ORCID ID for Dževad Delalić

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 11 February 2024
in MAP Social Sciences: Volume 4

ORIGINAL RESEARCH PAPER

How Does Media Coverage Affect the Outcomes of the Elections?

Hana Smajlović 1 ORCID ID for Hana Smajlović , Faris Čolakhodžić 2 ORCID ID for Faris Čolakhodžić

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 25 December 2023
in MAP Social Sciences: Volume 4

REVIEW PAPER

Strategic Integration and Geopolitical Repositioning: Bosnia and Herzegovina’s Path Towards the European Union

Josip Ivanković-Lijanović 1 ORCID ID for Josip Ivanković-Lijanović

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 18 December 2023
in MAP Social Sciences: Volume 4

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Effects of Perceived Gender Roles on Female Poverty, the Case of Bosnia and Herzegovina

Sumka Bučan 1 ORCID ID for Sumka Bučan , Lejla Ramić-Mesihović 2 ORCID ID for Lejla Ramić-Mesihović

1 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Published on 06 November 2023
in MAP Social Sciences: Volume 4

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Ethical issues in the application of neuromarketing research

Dijana Vuković 1 ORCID ID for Dijana Vuković

1 University of the North, Varaždin, Croatia

Published on 27 September 2023
in MAP Social Sciences: Volume 4

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Forms of Knowledge Transfer in IT Project Management

Rita Stampfl 1 ORCID ID for Rita Stampfl , Julian Fischer 2 ORCID ID for Julian Fischer , Silke Palkovits-Rauter 3 ORCID ID for Silke Palkovits-Rauter

1 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria
2 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria
3 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria

Published on 19 September 2023
in MAP Social Sciences: Volume 4

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Local Political Parties in Austria during the COVID-19 Era: A Comparative Case Analysis

Robert F. J. Pinzolits 1 ORCID ID for Robert F. J. Pinzolits

1 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria

Published on 06 September 2023
in MAP Education and Humanities: Volume 4

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Gender differences in attitudes toward ethics in digital business. Evidence from Croatia

Ivana Benjak 1 ORCID ID for Ivana Benjak , Doroteja Mandarić 2 ORCID ID for Doroteja Mandarić , Anica Hunjet 3 ORCID ID for Anica Hunjet

1 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria
2 University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria
3 University North, Varaždin, Croatia

Published on 05 September 2023
in MAP Social Sciences: Volume 4